Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma, kad Belgija nesiėmė veiksmingų priemonių atsižvelgdama į 2009 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendaciją