Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Belgia ei ole võtnud vastusena nõukogu 2. detsembri 2009. aasta soovitusele tõhusaid meetmeid