Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι το Βέλγιο δεν έχει αναλάβει αποτελεσματική δράση σε εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2009