Zaak C-209/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 10 juni 2009 — Lahti Energia Oy