Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/922 z 3. júna 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry