Uitvoeringsverordening (EU) 2019/922 van de Commissie van 3 juni 2019 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur