Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/922 (2019. gada 3. jūnijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā