2019 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/922 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje