Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/922, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2019, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön