Rådets yttrande av den 8 mars 2005 om Lettlands uppdaterade konvergensprogram, 2004–2007