P8_TA(2019)0379 Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) P8_TC1-COD(2017)0355 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji