Trybunał Efta Wyrok Trybunału z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie E-2/19