Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1307 av den 27 september 2018 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 6382] (Text av betydelse för EES.)