Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1307 van de Commissie van 27 september 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 betreffende beschermende maatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 6382) (Voor de EER relevante tekst.)