2018 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1307, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6382) (Tekstas svarbus EEE.)