Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1307 оd 27. rujna 2018. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 6382) (Tekst značajan za EGP.)