Výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v rámci specifického programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace s názvem „Strukturování Evropského výzkumného prostoru“ — Program: Rozvoj komunikační sítě — Identifikátor výzvy: FP6-2005-Infrastructures-7