Domstolens dom af 31. januar 1979 i sag 114/78 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Kassel): Yoshida GmbH, Mainhausen, mod Industrie- und Handelskammer Kassel