/* */

Rakstisks jautājums E-0836/05 Antoine Duquesne (ALDE) Komisijai. naftas un dabasgāzes ieguves attīstību pasaulē