Sklep Komisije (EU) 2020/1219 z dne 20. avgusta 2020 o odobritvi Italiji, da podaljša nekatera obdobja iz člena 2 Uredbe (EU) 2020/698 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno)