EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 142/2015 (2015. gada 11. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2016/2177]