Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2004 zo 17. marca 2004, ktorými sa upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa trhu s výrobkami spracovanými z ovocia a zeleniny, a to z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii