Komisijas Regula (EK) Nr. 498/2004 (2004. gada 17. marts), ar ko Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās Eiropas Savienībai dēļ pielāgo dažas regulas par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgu