2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 939/2013, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2013 m. spalio 1 d.