Írásbeli kérdés E-1979/08 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Zajszennyezés