/* */

Rakstisks jautājums P-2275/05 José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) Komisijai. apavu rūpniecību un importu no Ķīnas