TITJUR Rozsudok Súdneho dvora zo 6. decembra 1977. # Marguerite Maris, vydatá Reboulet, proti Office national des pensions pour travailleurs salariés. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgicko. # Jazykový režim. # Vec 55-77. Maris