Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/11 tas-7 ta’ Jannar 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 498/2012 dwar l-allokazzjoni ta’ kwoti tar-rati tariffarji li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta’ injam mill-Federazzjoni Russa lejn l-Unjoni Ewropea