Cauza T-68/17: Hotărârea Tribunalului din 18 mai 2018 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (teaespresso) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale teaespresso — Mărci internaționale figurativă anterioară TPresso și verbală anterioară TPRESSO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]