Förslagsinfordran till programmet för ekonomiskt och kulturellt utbyte mellan EU och Indien - Utlyst av Europeiska kommissionen