Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije na Konferenci pogodbenic glede sprememb Priloge III k Rotterdamski konvenciji o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini