Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS osapuolten konferenssissa unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteen III muutoksiin