Komisjoni teatis Suunised liikmesriikidele seoses komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/402, millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine ja mida on viimati muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/426 2020/C 91 I/02