Písomná otázka E-5750/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisii. Vírus H1N1 a úloha Svetovej zdravotníckej organizácie v Európe