Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 23 päivänä marraskuuta 1999 asiassa T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores vastaan Euroopan unionin neuvosto (Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)