Υπόθεση T-332/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2020 — Ocean Capital Administration κ.λπ. κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας – Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν – Δέσμευση κεφαλαίων – Κατάλογος των προσώπων και οντοτήτων στα οποία και στις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά – Καταχώριση των ονομάτων των προσφευγόντων στον κατάλογο)