2015 m. kovo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/380, kuriuo nustatomas alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškoms, pateiktoms pagal Tuniso tarifines kvotas nuo 2015 m. kovo 2 d. iki 3 d. , taikytinas paskirstymo koeficientas, ir kuriuo sustabdomas importo licencijų išdavimas 2015 m. kovo mėnesiui