Besluit (EU) 2019/2156 van de Raad van 7 oktober 2019 betreffende het door de Europese Unie in te nemen standpunt in de Associatieraad die is ingesteld bij de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, wat betreft de vaststelling van een aanbeveling inzake de verlenging van het actieplan EU-Marokko waarmee uitvoering wordt gegeven aan de geavanceerde status (2013-2017)