Padomes Lēmums (ES) 2019/2156 (2019. gada 7. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ieteikuma pieņemšanu par ES un Marokas rīcības plāna, ar kuru tiek īstenots īpašais statuss (2013.–2017. g.), pagarināšanu