Tarybos Sprendimas (ES) 2019/2156 2019 m. spalio 7 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įkuriančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dėl rekomendacijos patvirtinti 2013–2017 m. ES ir Maroko veiksmų plano užtikrinti aukštesnio lygio statusą pratęsimą