A Tanács (EU) 2019/2156 határozata (2019. október 7.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban a kiemelt státuszt végrehajtó EU–Marokkó cselekvési terv (2013-2017) meghosszabbítását jóváhagyó ajánlás elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról