Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Roemer - 28. novembra 1972. # Pieter Marsman proti M. Rosskamp. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Arbeitsgericht Rheine - Nemčija. # Zadeva 44-72. Marsman TITJUR