Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9287 — Connect Airways/Flybe) (Text s významem pro EHP) 2020/C 408/02