Kommissionens förordning (EG) nr 1238/2003 av den 10 juli 2003 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 935/2003