Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/2003 af 10. juli 2003 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2003 omhandlede licitation