KIRJALLINEN KYSYMYS E-3909/02 esittäjä(t): Caroline Lucas (Verts/ALE) komissiolle. GATS.