Komisijos nuomonė 2019 m. spalio 14 d. dėl radioaktyviųjų atliekų, susidariusių nutraukiant Vokietijos Badeno-Viurtembergo žemėje esančios Filipsburgo atominės elektrinės 2 bloko eksploataciją ir jį išmontuojant, šalinimo plano (Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)2019/C 351/03