Mål T-549/19: Tribunalens dom av den 23 september 2020 – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mot kommissionen (Humanläkemedel – Särläkemedel – Ansökan om godkännande för försäljning av läkemedlet Trecondi-treosulfan – Beslut om att stryka ett läkemedel från registret över särläkemedel – Artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 141/2000 – Begreppet ”tillfredsställande metod” – Artikel 5.12 b i förordning nr 141/2000 – Felaktig rättstillämpning)