Zadeva T-549/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2020 – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Komisija (Zdravila za uporabo v humani medicini – Zdravila sirote – Vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom Trecondi treosulfan – Sklep o izbrisu zdravila iz registra zdravil sirot – Člen 3(1)(b) Uredbe (ES) št. 141/2000 – Pojem „zadovoljiva metoda“ – Člen 5(12)(b) Uredbe št. 141/2000 – Napačna uporaba prava)