Cauza T-549/19: Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2020 – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Comisia [„Medicamente de uz uman – Produse medicamentoase orfane – Cerere de autorizație pentru comercializarea medicamentului Trecondi treosulfan – Decizie de a radia un produs medicamentos din Registrul produselor medicamentoase orfane – Articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 – Noțiunea de «metodă satisfăcătoare» – Articolul 5 alineatul (12) litera (b) din Regulamentul nr. 141/2000 – Eroare de drept”]